Dokumentation med iPad

 

Monica Niemi

Förskollärare, författare, inspiratör och föreläsare

Författare till:

 

Medförfattare till:

Dokumentation med iPad

Varför dokumentera med iPad?

iPad är ett verktyg som förenklar förskollärarnas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen. iPad är ett användarvänligt verktyg som både barn och pedagoger kan arbeta med, det bjuder in till samspel, samarbete genom att man kan sitta tillsammans runt iPaden och arbeta.

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner."

Lpfö98 rev 10

 

 

Dokumentation i förskolan.

 

Två nyckelbegrepp som jag har tagit till mig är delaktighet och kvalitet. Delaktighet, det blev tydligt i litteraturen att ta tillbaka dokumentation till barnen. Detta kan fångas med olika medier, text, bild eller ljud. Genom att spela in samtal, skriva ner deras reaktioner eller fotografera så kan vi ge dem en röst.

 

Kvalitet, är ett annat nyckelbegrepp som jag upplever är viktigt i förskolan. Genom att göra urval av all dokumentation så blir det kvalitet istället för kvantitet. Allt ska inte in i barnens pärmar, det väljer vi ut tillsammans med barnet. Här har vi idag lärplattan som verktyg att använda i förskolan.

 

Föreläsning om vilka appar som lämpar sig för dokumentation i förskolan. Föreläsningen

riktar sig till pedagoger i förskolan.

 

 

Föreläsningen innehåller

- varför dokumentation med iPad

- hur dokumentera med iPad

- vad kan man dokumentera med iPad

 

Jag visar appar för att:

Dokumentera för utskrift ,

Dokumentera i film,

Dokumentera ljud, samtal.

Tips och viktiga inställningar

 

 

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt

dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att

utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära

i enlighet med läroplanens mål och intentioner,........För att utvärdera förskolans kvalitet och

skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras

och analyseras." Lpfö98 rev10

Monica Niemi

Kontakta mig för information, offert och bokning

info@monicaniemi.se

Copyright © All Rights Reserved