Start

 

Monica Niemi

Förskollärare, författare, inspiratör och föreläsare

Jag föreläser om iPad som ett multimedialt verktyg med många möjligheter i förskolan & förskoleklass

 

Jag har tre färdiga föreläsningar som går att boka:

Berättande och iPad? iPaden spelar man väl bara på?

 

Nej iPad är ett kreativt verktyg och bör användas på fler sätt än att bara spelas med. I iPad har du allt du behöver för att fota, filma, rita, spela in ljud, spela in röster och skapa.

 

Jag föreläser och inspirerar er till att komma igång med att använda iPaden kreativt i förskolan.

 

"Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning." Lpfö98 rev10

 

 

 

 

 

Varför dokumentera med iPad?

iPad är ett verktyg som förenklar förskollärarnas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen. iPad är ett användarvänligt verktyg som både barn och pedagoger kan arbeta med, det bjuder in till samspel, samarbete genom att man kan sitta tillsammans runt iPaden och arbeta.

Jag föreläser och visar exempel på dokumentationer med iPad som verktyg.

 

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner."

Lpfö98 rev 10

IKT i förskoleklass

 

iPaden är ett smart verktyg som förenklar det pedagogiska arbetet i förskoleklass – om den används på rätt sätt med ett tydligt pedagogiskt syfte. Många inser fördelarna men upplever samtidigt att hela IKT-världen är smått överväldigande och svår att navigera i. Hur tar du tillvara på barnens kompetenser och intressen och skapar ett utmanande lärande på rätt nivå? På denna föreläsning får du praktiska tips och råd om hur du kan träna elevernas förmågor på ett kreativt och stimulerade sätt och hur du också med hjälp av iPaden kan förenkla och förbättra din pedagogiska dokumentation.

 

Så använder du lärplattor som ett kreativt pedagogiskt verktyg i förskoleklassen

IKT i förskoleklassen

Sagor, berättande och film med iPad – så kommer du igång med ett kreativt arbete med skapande processer

ASL – praktiska tips och exempel på hur du kan komma igång

Så når du upp till nya krav – att skapa ett pedagogiskt och medvetet IKT-arbete i förskoleklassen med nya läroplanen som grund

Liten guidning i djungeln – tips på bra appar, plattformar och sidor på nätet som ger inspiration i IKT-arbetet.

 

Jag ser iPaden som ett pedagogiskt verktyg som ger barnen många nya sätt att leka och lära på förskolan.

Det är viktigt att i förskolan använda sig av iPaden och appar på ett pedagogsikt sätt med ett syfte. På förskolan har vi fördelen av att lära av varandra och ta hjälp av kompisarna. iPad inbjuder till samarbete och samspel mellan barn och pedagoger. Den ska användas som ett komplement, verktyg och ersätter inget eller ingen i förskolan!

 

Har ni egna förslag och önskemål på föreläsning och workshop?

Kontakta mig på info@monicaniemi.se så kan vi ordna fortbildning som passar er.

Monica Niemi

Författare till:

 

Medförfattare till:

Kontakta mig för information, offert och bokning

info@monicaniemi.se

Copyright © All Rights Reserved