Start

Monica Niemi

Förskollärare, författare, inspiratör och föreläsare

AKTUELLT:

13/4-2015 skrivit ett kapitel om kollegialt lärande med iPad i en gratis e-bok som finns på sidan:

 

14/8-2014 Jag är nominerad till Guldäpplet 2014.

 

12/5-2014 Jag har skrivit två artiklar till förskoleforum kring iPad i förskolan och dokumentera med iPad i

förskolan.

 

2/12-2013 Artikel i ÖP, Östersundsposten, Spelen har ersatts med lärande.

Läs om mitt arbete på förskolan, bloggen, boken och mina tankar kring iPad i förskolan.

1/9-2013

Ny bok om lärplattan:

 

Jag har skrivit en bok om Dokumentera och skapa med lärplatta. Boken passar både till förskolan och skolans verksamhet.

Jag vill lyfta fram vilket bra kreativt, skapande och dokumentationsverktyg

som lärplattan kan vara.

 

Boken kommer i mitten på september 2013.

 

 

30/8-2013

Jag kommer att vara med på Förskolearenan den 3 oktober 2013 tillsammans med Förlaget Askunge. Passa på att köpa min nya bok och Erikas bok om Lärplatta och matematik.

 

Jag föreläser om iPad som ett multimedialt verktyg med många möjligheter i förskolan

 

Jag har två färdiga föreläsningar som går att boka:

Berättande och iPad? iPaden spelar man väl bara på?

 

Nej iPad är ett kreativt verktyg och bör användas på fler sätt än att bara spelas med. I iPad har du allt du behöver för att fota, filma, rita, spela in ljud, spela in röster och skapa.

 

Jag föreläser och inspirerar er till att komma igång med att använda iPaden kreativt i förskolan.

 

"Multimedia och informationsteknik kan i förskolan användas såväl i skapande processer som i tillämpning." Lpfö98 rev10

 

 

 

 

 

Varför dokumentera med iPad?

iPad är ett verktyg som förenklar förskollärarnas och barnens arbetssätt med att dokumentera verksamheten, barns utveckling och intressen. iPad är ett användarvänligt verktyg som både barn och pedagoger kan arbeta med, det bjuder in till samspel, samarbete genom att man kan sitta tillsammans runt iPaden och arbeta.

Jag föreläser och visar exempel på dokumentationer med iPad som verktyg.

 

"Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner."

Lpfö98 rev 10

Dokumentation i förskolan.

 

Två nyckelbegrepp som jag har tagit till mig är delaktighet och kvalitet. Delaktighet, det blev tydligt i litteraturen att ta tillbaka dokumentation till barnen. Detta kan fångas med olika medier, text, bild eller ljud. Genom att spela in samtal, skriva ner deras reaktioner eller fotografera så kan vi ge dem en röst.

 

Kvalitet, är ett annat nyckelbegrepp som jag upplever är viktigt i förskolan. Genom att göra urval av all dokumentation så blir det kvalitet istället för kvantitet. Allt ska inte in i barnens pärmar, det väljer vi ut tillsammans med barnet. Här har vi idag lärplattan som verktyg att använda i förskolan.

Jag ser iPaden som ett pedagogiskt verktyg som ger barnen många nya sätt att leka och lära på förskolan.

Det är viktigt att i förskolan använda sig av iPaden och appar på ett pedagogsikt sätt med ett syfte. På förskolan har vi fördelen av att lära av varandra och ta hjälp av kompisarna. iPad inbjuder till samarbete och samspel mellan barn och pedagoger. Den ska användas som ett komplement, verktyg och ersätter inget eller ingen i förskolan!

 

Har ni egna förslag och önskemål på föreläsning och workshop?

Kontakta mig på info@monicaniemi.se så kan vi ordna fortbildning som passar er.

Kontakta mig för information, offert och bokning

info@monicaniemi.se

Copyright © All Rights Reserved